ܔܜܔᗩƪѺѻѺѻѺѻᘉܔܜܔ
ılıllılıll ♫♪یهـ آبانے مخاطبــــ خـاص کســےنیـسـت خواستـِــ همه مخاطبـــ هاسـت...♪♫ ılıllılıll
برچسب:,
♥پســــــــــت ثابـــــــــت♥

شلوووووووووҐ בوست جونیاے פֿـوבҐ פֿـوش اومـבیـב

نظـــــــــــــر یاבتوטּ نرـہ هااااااا

اینجا چنـבتا قانوטּ בارـہ

نظـــــــــــر בاבטּ اجبار وگرنـہ اوטּ בنیا ωـرـہ صراط یقتومیگیرҐ

نظــــــــــــر פֿـصوصے نـבـہ اگهـ میـבے ؋ش نـבـہ

פوصلـہ عشق و عاشقیـҐ نـבارҐ شمارـہ בاבטּ ممنوع

نمیتونے مطالبمو برבارے اما اگـہ قفل ڪپے و بازڪرבے و برבاشتے نوش جونت 

ᒪᗢᐯᙓ-ᒪᗴᔕᔕᔕ.♈Ḱ 

 

 

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥یه دستمال...♥

 

 ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎل ﺳﻔﯿﺪ، ﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ..!
            ♥           

 ♥


ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ...


ﺁﻣﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺑﻪ ﻣﻨﻪ ....


ﺁﻣﻨﻪ ﺍﺧم ﺗﻮ ﺭﻧﺠﻮ ﻋﺬﺍﺑﻪ ﻣﻨﻪ ...


ﺟﻮﻧﻢ ﺯِ ﺩﺳﺘﺖ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ


ﻣﻬﺮِ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﺮﻓﺘﻪ ...


ﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ ﻣﺂﺁﺁﺁﺁﺷﺂﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﻻﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ

ﻫﺎﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ ﺑﯿﺎ ﻭﺳﻂ ﻧﺘﺮﺱ ﻫﺂﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁﺁ


ﺩﺱ ﺩﺱ ﺩﺱ ﺩﺱ
" @ /
))
((
_/ _
متن خاصی به ذهنم نرسید، گفتم یکم فضا رو شاد کنم!

 

 

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥همسر ایــده آل یعنی...♥

ﻫﻤﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻟــــ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ :

: 1 ﻭﺍﺳـﻢ ﻻﮎ ﺑﺨﺮﻩ

: 2 ﻣــﻮﻫـﺎﻣﻮ ﺑــﺒﺎﻓــــــــﻪ !

: 3 ﻫــﻢ ﺩﯾﮕــﺮﻭ ﺑﺰﻧﯿـــﻢ ﺑﻌـــﺪ ﺑـــﺰﺍﺭﻩ

ﻣـــﻦ ﺑﯿــﺸﺘـــﺮ

ﺑـﺰﻧﻤـــﺶ

: 4 ﻭﻗﺘﻲ ﻟﻮﺍﺷﮑﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ ﻟﻮﺍﺷﮑﺸﻮ ﺑﺪﻩ ﺏ

ﻣــــــــــــــــــــــــــﻦ

: 5 ﺑــﺬﺍﺭﻩ ﺗﻴﺸﺮﺕ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﭙﻮﺷﻢ

: 6 ﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ

ﻣﻦ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻪ!

: 7 ﺑــﺎﻫـﺎﻡ ﺑـﺎﺯﯼ ﮐﻨـــــــــــﻪ !! ﺷﻮﺧـﯽ ﺍﻡ ﻧـﺪﺍﺭﻡ ,

ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﺷﺒـــــــــــــــــــــــــــﺎ

ﻗﺼــﻪ ﺍﻡ ﻣـﯽ ﮔــﻪ

:8 ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻮﺍﻣﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻪ . ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮎ ﺑﻬﺶ

ﮔﻔﺘﻢ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻮﻟﻢ ﮐﻨﻪ

:9،ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍبم نگاهم کنه تا خوابش ببره هی قربون صدقه م بره‌

:10ﺰﺍﺭﻩ ﮔــــــــــــــــــﺎﺯﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﺒﻮﺩ ﺑﺸﻪ

11: ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻩ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﻳﺰﻡ، ﻟﭙﺸﻮ

ﺑﮑﺸﻢ، ﺩﺳﺘﻤﻮ ﺑﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺶ ...

 چیه چرا نگاه میکنی همسر خودمه دوس دارم اینجوری باشه والا

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دختر است دیگر. . .♥

دختر است دیگر. . .

همین که بفهمد ممکن است گاهی دل تنگش شوی

. . . گاهی نگرانش شوی

. . . گاهی دلت بی هوا هوایه شیطنت هایت را بکند

. . . لجباز میشود. .. شیطنت هایش بیشتر میشود

. . . ولی با هر بار دیدنت عاشق تر میشود

. . . همان فشار کوچکی که به دستانش وارد میکنی تا مردانگیت را به رخش بکشی

. . . دیوانه ترش میکنند. . . دختر است دیگر. . .(!)

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥خوبه ک نیستے♥

خوبـہ ڪ نیـωـتے ♣ڪمرنگے ♣

همینجورے بموלּ

خیلی★ شیڪـہ ¤رنگ بنـבیت هــــــــheــــه¤

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥حس قشنگیه..♥

حس قشنگیه یكی نگرانت باشه..♥

یكی بترسه از اینكه یه روز از دستت بده...♥

سعی كنه ناراحتت نكنه...♥

حس قشنگیه وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده عزیز دلم رسید؟♥

قشنگه وختی با خول و چل بازیات کناربیاد ♥

قشنگه: یهو بغلت كنه♥

در گوشت بگه دوست دارم! بگه كه حواسم بهت هست...♥

حس قشنگیه ازت حمایت كنه ...♥

آره ...!! دوست داشتن همیشه زیباست ♥

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥به نفس های..♥

به نفس های خــستـــــه این “گــــــــــــــــرگ” نگاه نکن!!!

دنیــــــــا رابرای کسی دریدم……..

که مـــــــرا به “سگی” فروخت!!!

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥درخاطره ای...♥

در خــاطــرے ڪــه ” تــــــویـــے ” دیگــــــران فــــرامـوشنــد ،

بگـــــــذار در گوشتـــــــــ بگــویـــم:

” میـــخــواهــمــــــــتــــــــــــ ” …

ایـــن خــلاصـــــه ے ،

تمـــــام حـــــرفـــــــ هـــاے عاشقــــانـــــہ دنـــیاستــــــــــ …!!!

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...♥

 

دلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...


از اونایـــــے که تو روزاے سخت زندگیـم تنـهام گذاشـــــتن...


از اونایـــــے که بجاے اینکه خوبـــــے هامو ببینن، دست روے نقطه ضعفام گذاشـــــتن...


از اونایـــــےکه همه سعیشون رو کردن که خرابـم کنن...


اونایـــــے که کل وقتشون رو گذاشـــــتن تا بد بودنـم رو به دیـگران ثابـت کنن...


از اونایـــــے که صدامو نشـــــنیدن, گریـه هامو نـدیـدن ,درددلامو نشـنیدن...


از اوناییـــــےکه منتظر زمین خوردنـم بودن تا بخنـدن...


از اونایـــــے که هرچـــــی داشتم رو کردم ولے همه رو ازم گرفتن ...


از اونایـــــے که منو فقط واسه روزاے تنهاییشـــــون میخواسـتن...


از اونایـــــےکه هرکارے میکنم نمیتونن باورم کنـــــــن...


دلگیـــــرم از اونایـــــے که فقط اداے رفیق رو در مـیارن...


دلگیـــــرم از این شـــــهر وآدمای سردو بی احساسش


دلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥حس آرامش♥

حــــــس آرامـــــش در بـــــــــوســــــه هــــــــآیـــت

                                     مــــــــرا در بیـــــــداری خوابــــــــــ میــــــ کــــند....

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥سخت است♥

سخت است درک کردن دخــــ ـــــتری که....

غــ ـــم هایـــــ ـش را خودش میـــ ــداند و دلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند...

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش .

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ......

وهیــــــ ـــــــــ ــــــچکس جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد .

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

از یـــــ ـــــ ـــــخ زدن احسـ✘ـاس...

 

 

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دلم گرفته♥

 

گـآهـــــــــــــــــــــــــــی لـآزمــــــــــــــــــــــــــــــه

کـرکـره یِ زنـدگـیـمـو بـکـشـــــــــــم پـآیـیـن ُ یــه پـآرچـه سـیـآه بـزنـــــــــم رویِ دَرش ُ بـنـویـسـم

کَـسی نـمُـرده فـقـط دلَم گـرفـتـــــــــــــــــــــــــه 

 

 

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥فقـــــــــط♥

" فقط مردها غیرت ندارند "...باورکن زنها هم رگ غیرتی دارند...که اگر گل کند ....!همه ی مردانگی ات زیر سوال میرود ...!!!

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دختردار که شدم♥

دُخـــْتَر دآر کـــﮧ شُدَم√


اگــﮧ یه روزْ اَزَشْ شـــِیْطَنَت دیــدم


بـِهش شـَك كـَردَم . . .


جای گشْتـَنِ کـــُمُدِش . . .


چـِـک گوشـــیشُ . . .


جـیبِ لـباســاشْ . . .


شـبـا بالشـتِشو چـِك میــکُنَـــم . . .


✘مبــادآ خیس باشــــــه✘

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥تلخی الکل...♥

 تَلخــی ِ اَلكُل و بـِـِــہ جـونْ میخَرَґ


 فَقَط بـِخاطِرِ اینكـِــِــہ مُوقِع ِخُـورלنَش بـِگَـَـґ

 میزَنَـَـґ بـωـــِلامَتــــی ِ كَـωـــی كِـِــہ

هیچـوقتْ نَفَهمیـל چـِقَـל

 לوωــتـَــــــشْ לارَґ..

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دیگـــر♥

دیـگـــر نه اشـکـــهایم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥شب ها♥

شبـــــــ ها


زیر دوشــــ اب سرد رها میکنم بغض هایم را


در حالی که همه میگویند!!!


که تو چه زود از یادم من رفتــــــــــــی...

 

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥داغونم♥

" تُــــــــــــــو " روزآتـــــــــ آرومـــــــــــه
.
.
اينجــــــــــآ يِکـــــــــی دآغـــــــــونــِه . . . !!

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥لب دریا♥

لب כریا تڪ و تنها بے تـو ᓄـלּ گریـہ ڪرכـᓄ

ᓘـاطرات ᓆـشنگـᓄــوـنـو بـہ ᓄــوجا هـכیـہ ڪرכـᓄ

اـوלּ نگاـہ ᓄـهربـפּـنت تا هـᓄـیشـہ رو بـہ رפּــᓄــہ

برگشتـלּ تـو وـاـωــہ ے ᓄـלּ بزرگتریـלּ آرزوــᓄــہ

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دلتنگی♥

عجبــــ وفـــایـــی دآرد این دلتنگــــی…!


تنهـــــاش که میـــذآریـــی میــری تو جمـــع و کلّی میگـــی و میخنــــدی…


بعد کـــه از همه جـــدآ شدی از کـُنـــج تآریکـــی میآد بیرون


می ایستـــه بغـــل دستــتــــ …


دســتـــ گرمشـــو میذاره رو شونتــــ


بر میگـــرده در گوشــتـــ میگـــه:


خـــوبــی رفیـــق؟؟!!


بـــآزم خودمـــم و خـــودتــــ

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥ای مرگــــــــــــــــ ♥


" ﺳﻼﻣﺘﮯ "


ﺭﻭﺯﮮ ڪه


"ﻣﻦ "


⇜ ﺧﺎڪ ﭘﺎﮮ ⇝


"ﻫﻤﮧ " ﺑﺎﺷﻢ . . . . !!!


ﻭ. . . . .


"همہ "


⇠ ﭘﺎﮮ ﺧﺎڪ ﻣﻦ ⇢


هڍــــــــس نگــــو خدااا نڪـــــنه??


فقط ڊــگو آمیییییین........

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دورادور♥

 בوراבور عاشـᓆـت شـבܢܢ ...

 
 בورـבور نگرانت بوבܢܢ ...  


 בوراבور عشـᓆ ورزیـבܢܢ


 و פـال عاشـᓆ شـבלּ و عشـᓆ ورزیـבنت


  را بـہ בیگرے בوراבور مے بینـܢܢ و  


 از همیـלּ בوراבور میروܢܢ

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥گاهی♥

گـاهـی بـرای تــو چـیـزهـایـی مـیـنـویـسـم...

بـعـد پـاک مـیـکـنـم...

پـاک مـیـکـنـم...

تــو هـیـچ یـک از حـرف هـای مـن را نـمـیـخـوانـی...

امـا مـن..

تـمـام حـرف هـایـم را گـفـتـه ام...

مـیـدانـم کـه ایـن هـا را نـمـیـخـوانـی...

امـا مـن مـیـنـویـسـمـش...

بـرای تــو مـیـنـویـسـم...

آری بـرای دوم شـخـصـی کـه قـلـبـم را ربـوده اسـت...

دوم شـخـص مـفـرد مـذکـر مـن...

لــطـفا بگـذار مـخـاطـب نـوشـتـه هـایـم بـاشـی...

مـخـاطـب کـه تـو بـاشـی...

مـن مـدیـونـم اگـر نـنـویـسـم...

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥]چقـــدر کم...♥

چقــــدر کــم تـوقــع شــده ام ....

نـــہ آغـوشتـــــــ را مــے خـواهـــم ،

نــــہ یکـــــــ بوســـہ..!

نــــہ حتـــے بــودنتـــــــــ را ...

همیـــن کـــہ بـیایــے و از کـنـــارم رد شــوے کــافـــے استــــــــــ ...

مــــــرا بـــہ آرامـش مـــے رسانــد حتــے،

اصطکـــاکــــــــ سایـــہ هایمـــان. . .

 

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥دیوانه وار♥

ﺩﯾﻮﺍﻧــﻪ ﻭﺍﺭ ﻫـﻢ ﮐــﻪ چیزی را بخواهم . . .


ﭘﺎﯼ ﻏـــﺮﻭﺭ ♚ ﺩﺧﺘـــــــﺮﺍنه ♚ﺍم ﺑﯿﺎﯾــﺪ ﻭﺳﻂ . . .


ﺗﻨﻬــﺎ یک ﮐﻠــــﻤﻪ میگویم :


ﻣــﻬــــــﻢ ﻧﯿﺴﺘـــــ . . .


↙این قانون من است↘

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥تلخ است♥

تلــــخ اـωــــت 

کـــه دلتـــ 

هـــــواے روزهــــایے را کنـــد 

کـــه یقیــــن دارے 

دیــــگر نمے آیـــند... :(

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥قبل از♥

قًــبلٍ شُـــروع هًــر کـــآری،

چَــند بــآر بآ اَنــگُــشت بٍــزَن بــه پـــیشــونیــتــ،

تــآ بَعـدَا مَــجبـــور نَـــشی بــآ مُــشتــ بـٍــکوبـــی تـــو سَـــرٍتـــ ـ_ـ

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥این دست رابگیر♥

 

 

ايــــن دســت رآ بگيـــرايــــن دســــت تهــــــــــــي

از گرمـــــآي دستــانتلبريــز از عشـــــق تـــــــــــو

محتآج آن نگآهي ستكـــهـــ بـــــي مـــبـــــآلغـهــ

بآ نگـــــآه آرآمـــــــــتسيـــــیرآبش كنــــــــــــي

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥تـــــــــــــولدم مبارک♥

تولــــــــــــــــــــــــــــد  تولـــــــــــــــــــــــــــــد تولـــــــــــــــــــــــــدم مبـــــارک

وووووووووووووووووووووووووووووی

10آبـــــان یه دخمل جیــــــــــــــــــــــگر به دنیا اومد

سقفوووووووووووو یکی بگیره!!!!

آبــــــــــــانیــــــــــــا رو عشقه!

البته این پست و با چندروز تاخیر دارم میزارمــــا

سرم شلوغ بود واسه همین دیر آپ کردم

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ
برچسب:,
♥براے شناخت♥

براے شناـפֿـت آבما

نبایـב عجول بوבבیر یا زوב פֿـیلے قشنگ פֿـوבشونو نشونت میـבטּ

ᓅـقط بایـב صبور بوב

+ || ܔܜܔↁ〇Ḱᖺᓰ ܔܜܔ

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 13 صفحه بعد